Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
http://sp3zabki.bipszkola.pl

Stanowiska

Ewa Kacprzak

Dyrektor

Małgorzata Lubianiec

Główny Księgowy

Margarita Biedrzycka

Wicedyrektor

Iwona Pańta

Wicedyrektor

Renata Sidor

Wicedyrektor

Monika Stypułkowska

Wicedyrektor