Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

Mapa strony

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ząbkach
Menu główne
Dane główne
Stanowiska
Struktura urzędu
Filie
Informacje
Zarządzenia Dyrekcji
Zarządzenia
Komunikaty
Komunikaty
Nabór na wolne stanowiska pracy
Nabór na wolne stanowiska pracy
Dokumenty
Statut szkoły
Plan działań wychowawczych
Program wychowawczy
Program profilaktyki
Regulaminy
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Regulamin Rady Rodziców
Zamówienia publiczne
SP3.ZP.271.01.2019 Usługi w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej mienia i osób Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca z siedzibą w Ząbkach ul. Kościelna 2 oraz monitorowania sygnału alarmowego w Filii Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach przy ul. Powstańców 60b
SP3.ZP.271.01.18 - Dostawa, montaż i najem kontenerów modułowych wraz z wykończeniem i podstawowym wyposażeniem na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
SP3.ZP.271.02.16 Dostawa zestawów interaktywnych, sprzętu komputerowego, multimedialnej pracowni edukacyjnej oraz sprzętu AGD i RTV
SP3.ZP.271.01.16 - Dostawa mebli dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
SP3.ZP.271.03.15 - Usługi w zakresie ochrony fizycznej mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach oraz monitorowania systemu alarmowego w Filii szkoły
SP3.ZP.271.02.15 - Dostawa, montaż i najem kontenerów modułowych wraz z wykończeniem i podstawowym wyposażeniem na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
SP3.ZP.271.01.15 - Dostawa, montaż i najem kontenerów modułowych wraz z wykończeniem i podstawowym wyposażeniem na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
SP3/ZP/271/01/14 - Rozbudowa tymczasowego obiektu modułowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach obejmująca dostawę, montaż i najem kontenerów modułowych wraz z wykończeniem i podstawowym wyposażeniem oraz przebudowę istniejącego obiektu
SP3/ZP/271/03/13 - Dostawa wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
SP3/ZP/271/02/13 - Dostawa, montaż i najem kontenerów modułowych wraz z wykończeniem i podstawowym wyposażeniem na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
SP3/ZP/271/06/12 - Przetarg na ochronę fizyczną mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach oraz monitorowanie systemu alarmowego w Filii szkoły
SP3/ZP/271/01/13 - Dostawa wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
SP3/ZP/271/05/12 - Dostawa sprzętu komputerowego i szafki mobilnej dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
SP3/ZP/271/04/12 Wykonanie szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Kościelnej 2 w Ząbkach w ramach programu Radosna Szkoła
SP3/ZP/271/02/12 - Usługi edukacyjne w ramach realizacji projektu Indywidualizacja sposobem na rozwój dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w Ząbkach
SP3/ZP/271/01/12 - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego oraz mebli dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w Ząbkach w ramach realizacji projektu ,,Indywidualizacja sposobem na rozwój
Zamówienia poniżej 30 000 euro
Zapytanie ofertowe nr SP3/03/2018 - dostawa monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
Zapytanie ofertowe nr SP3/02/2018 - dostawa mebli metalowych dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
Zapytanie ofertowe nr SP3/01/2018 - dostawa mebli dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
Zapytanie ofertowe nr 1/06/2016 - dostawa urządzeń do rozbudowy sieci bezprzewodowej dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
Zapytanie ofertowe nr SP3/01/2014 - dostawa wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
Indywidualizacja sposobem na rozwój
Indywidualizacja sposobem na rozwój
Stopka
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja biuletynu
Instrukcja obsługi
Mapa strony
Logowanie
Realizacja: Superszkolna.pl